Năm 2024, Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch lãi 800 tỷ đồng
Home Blog Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch lãi 800 tỷ đồng trong năm 2024

Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch lãi 800 tỷ đồng trong năm 2024

by tranthang
Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng, đáng chú ý mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 192% so với thực hiện của năm ngoái.

Tập đoàn Sao Mai dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4 tại trụ sở Công ty ở 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Theo tài liệu công bố, Sao Mai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.222 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 274 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Sao Mai dự kiến tăng trưởng 18,6% về doanh thu và tăng 192% về lợi nhuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, Tập đoàn Sao Mai trình Đại hội cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 của ASM là hơn 609 tỷ đồng, Công ty dành 20 tỷ đồng để trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và phúc lợi). Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ là 599, 9 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi hơn 336 tỷ đồng trong số lợi nhuận sau thuế còn lại này để chia cổ tức năm 2022 và 2023.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Tập đoàn Sao Mai có tổng tài sản hơn 20.314 tỷ đồng, tăng 6,4% so với con số đầu năm.

Tập đoàn Sao Mai là tập đoàn đa ngành với nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó có mảng thủy sản, năng lượng mặt trời, thực phẩm, bất động sản… Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Sao Mai ghi nhận giảm lần lượt 13% và 71,5% so với kết quả của năm 2022 chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận mảng bất động sản, xuất khẩu cá tra sụt giảm trong khi chi phí tài chính tăng do công ty ghi nhận dư nợ vay tăng để thanh toán cho nhà thầu thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời An Hảo giai đoạn 3,4.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng 26/3, cổ phiếu ASM có lúc tăng kịch trần, đạt thị giá 12.800 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch sáng 26/3, ASM điều chỉnh nhẹ đạt thị giá 12.750 đồng/cổ phiếu (tăng 6,25% so với phiên trước đó) và tăng hơn 23% so với thị giá hồi đầu năm nay.

Related Posts

Leave a Comment