Tập đoàn Sao Mai báo lãi giảm 12% trong quý I/2024
Home Blog Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM) là ai?

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (ASM) là ai?

by tranthang

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tập đoàn Sao Mai đã thông qua bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ HĐQT tại ASM.

Ông Thành hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc ASM và là em trai của ông Lê Thanh Thuấn.

Sao Mai (ASM) không chia cổ tức năm 2022, huỷ phương án chào bán cổ phiếu

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 đạt 15.250 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng. Cổ tức năm 2023 dự kiến chia từ 5-10% bằng hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Về cổ tức năm 2022, ASM thông qua kế hoạch không trả cổ tức, lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tập đoàn Sao Mai dự kiến cổ tức bằng tiền từ 20% đến 30%.

Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm trước, Sao Mai đã thông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động dự kiến 2.019,2 tỷ đồng, Tập đoàn Sao Mai dự kiến dùng 1.615,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 253,4 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang; 80,5 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Du lịch An Giang; và 69,4 tỷ đồng đầu tư vốn vào CTCP Du lịch Đồng Tháp.

Sao Mai cho biết nguyên nhân huỷ do tình hình chứng khoán không thuận lợi. Công ty cũng đã ngừng thực hiện đầu tư các dự án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Công ty đã tìm được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn cũng đã thông qua miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với bà Lê Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Thuấn, ông Nguyễn Văn Phụng – thành viên HĐQT không điều hành.

Được biết, bà Lê Thị Thu Nguyệt là con gái ông Lê Thanh Thuấn, nguyên Tổng giám đốc tại ASM.

Trước đó, vào tháng 3/2023, chồng bà Lê Thị Nguyệt Thu là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy được Sao Mai bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tại ASM.

Đại hội thông qua bầu ông Lê Văn Thành (SN 1964) vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai. Ông Lê Văn Thành là em trai ông Lê Thanh Thuấn hiện đang nắm 973.846 cổ phiếu ASM, tương ứng tỷ lệ 0,29% vốn.

Ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai từ 1/1/2017 đến nay. Ngoài công tác tại ASM, ông Thành còn giữ chức vụ quản trị tại các công ty thành viên của Tập đoàn Sao Mai như thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựt Hồng; thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế MIF.

Related Posts

Leave a Comment