Cơ cấu tổ chức

Lê Thanh Thuấn

Ông Lê Thanh Thuấn

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Nguyễn Văn Hung

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Lê Văn Chung

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Lê Xuân Quế

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Lê Văn Lâm

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Võ Thị Hồng Tâm

Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng

image saomai

Lê Thị Nguyệt Thu

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Trương Vĩnh Thành

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Ông Lê Văn Thành

Phó Tổng Giám đốc

image saomai

Lê Thị Phượng

Phó Tổng giám đốc

 
Lê Văn Lâm

Ông Trương Công Khánh

Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Liên hệ với chúng tôi

Công ty thành viên

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay