Cơ cấu tổ chức


Untitled

 Ông Lê Văn Thành

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Ông Nguyễn Văn Hung

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Untitled

Nguyễn Thị Hồng Loan

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


Untitled

Ông Lê Tuấn Anh

Tổng Giám đốc

  

                         22                   2                    

 

                         Ông Lê Văn Chung                  Ông Lê Xuân Quế                Ông Nguyễn Văn Hung 

                          Phó Tổng Giám đốc                Phó Tổng Giám đốc                Phó Tổng Giám đốc


     

  

                       3                        44                     6          Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy              Ông Lê Văn Thành               Ông Trương Vĩnh Thành

                      Phó Tổng Giám đốc                     Phó Tổng Giám đốc                    Phó Tổng Giám đốc

                                                    1              66                                 

                                                  Bà Lê Thị Phượng           Ông Trương Công Khánh

                                                    Phó Tổng Giám Đốc              Giám đốc tài chínhÔng Lê Văn Thành Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc


Ông Lê Tuấn Anh Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Chung Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Văn Lâm Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trương Vĩnh Thành Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy Phó Tổng Giám Đốc

Bà Lê Thị Phượng Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trương Công Khánh Giám đốc tài chính

Bà Ngô Thị Tố Ngân Kế toán trưởng

Ông Lê Văn Thành Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc


Ông Lê Tuấn Anh Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Chung Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Văn Lâm Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trương Vĩnh Thành Phó Tổng Giám Đốc

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy Phó Tổng Giám Đốc

Bà Lê Thị Phượng Phó Tổng Giám Đốc

Ông Trương Công Khánh Giám đốc tài chính

Bà Ngô Thị Tố Ngân Kế toán trưởng

Liên hệ với chúng tôi

Công ty thành viên

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay